แม่วัยรุ่นปัญหาที่ไทยต้องเตรียมรับมือ

ตอนที่ 1 ปัญหาจากแม่วัยรุ่น

ตอนที่ 2 ทางออกของปัญหา

(สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์)

โดย พิมพิดา โยธาสมุทร

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ถือเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงด้านความสัมพันธ์กับมารดาวัยรุ่น และยังมีผลกระทบต่อสังคมหลายประการ ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าในปี 2550 มีการรายงานตัวเลขแม่ที่เป็นวัยรุ่นสูงขึ้นเรื่อยๆ จนอาจกล่าวได้ว่าปัญหานี้เริ่มกลายเป็นวิกฤตของประเทศไทย และถือเป็นปัญหาที่ท้าทายรัฐบาล เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นอันดับต้นๆ ของโลกที่กำลังเผชิญปัญหานี้

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

วัน อังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่