เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

20190129_110956
0498
DSC_0439
DSCN0441
IMG_6115
MT8
หน้าศาลรัฐธรรมนูญ1
previous arrow
next arrow
 

Choices Network

กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมที่มุ่งให้ผู้หญิงที่อยู่ในสถานการณ์ท้องไม่พร้อมสามารถเข้าถึงทางเลือกและบริการต่าง ๆ ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัยและตามกฎหมาย โดยรวมเอาทุกภาคส่วนของคน/องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องในทุกทางเลือกของผู้หญิงเมื่อท้องไม่พร้อมมาร่วมทำงานเป็นเครือข่าย

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

 

เน้นการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสะพานข้ามข้อจำกัด เปิดทุกทางเลือกที่เป็นจริง รับฟังเสียงของผู้หญิงอย่างตั้งใจ ปราศจากอคติและการตีตรา

 

คนทำงานต้องมีความรู้เรื่องของทรัพยากรที่จะช่วยเหลือในการทำงาน ต้องมีทักษะในการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ของผู้หญิง ยกตัวอย่างเช่น กรณีท้องไม่พร้อม คนทำงานต้องรู้ว่า ที่ไหนที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ที่ไหนให้บริการเรื่องการปรึกษา ที่ไหนมีบริการช่วยเหลือหากเมื่อต้องท้องต่อ มีบ้านพักให้ มีสวัสดิการ หลังคลอด อะไรบ้าง…

ศุภอาภา องค์สกุล

“ถ้าคุณทำงานเรื่องการทำแท้งมานาน คุณจะรู้ว่าไม่มีใครเลยที่ตั้งใจจะท้องเพื่อไปทำแท้ง ไม่มีสักคนเดียว เพราะฉะนั้น คนที่ทำแท้งเขามีเหตุผลของเขา แต่เรากลับใช้คุณค่าของเรา ใช้ประสบการณ์ของเรา ไปตัดสินชีวิตคน ๆ หนึ่ง เราทำให้ชีวิตผู้หญิงทำแท้งจำนวนมากบนโลกนี้ รวมทั้งประเทศไทยเดินลงเหว โดยไม่รู้ว่าเราทำให้เขาประสบความยากลำบากทางร่างกาย จิตใจ สังคม อย่างไรบ้าง ถ้าเพียงแต่เราเปลี่ยนวิธีคิด เราจะสามารถรักษาชีวิตของผู้หญิงจำนวนมากได้”

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล