เชิญร่วมงานรณรงค์เพื่อสิทธิการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย Pro-Voice 3

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน…

Pro-Voice 3: งานรณรงค์เพื่อสิทธิการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.-19.30 น.

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ International Day for Safe and Legal Abortion ในทุกปีคือวันที่ 28 กันยายน

pro-voice-ss3-final-ok-01

Leave a Reply