รมว.พม. เปิดเผย พบหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กว่า 7 หมื่นคน (สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผย พบหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กว่า 7 หมื่นคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกกว่าร้อยละ 3.6 ต่อปี

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวในการประชุมและนำเสนอข้อมูลสภาพปัญหาแม่วัยเยาว์ ว่า ขณะนี้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้พบหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือแม่วัยเยาว์ กว่า 7 หมื่นคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 3.6 ต่อปี โดยจากผลการสำรวจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับสภาพปัญหาของแม่วัยเยาว์ ในปี 2552 จากกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 823 คน พบว่า ร้อยละ 37.9 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการหารายได้เลี้ยงชีพ ส่วนด้านสถานภาพสมรส พบว่า ร้อยละ 38 ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแบบไม่ได้แต่งงาน และร้อยละ 10.1 พ่อของเด็กไม่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังพบว่าแม่วัยเยาว์มีความพยายามฆ่าตัวตายร้อยละ 18.6 และมีส่วนพัวพันกับยาเสพติด ร้อยละ 12.4

นายอิสสระ สมชัย กล่าวต่อว่า จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์ เตรียมผลักดันปัญหาแม่วัยเยาว์ให้เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาแม่วัยเยาว์ โดยตั้งเป้าหมายลดจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2560 และสนับสนุนให้พ่อและแม่วัยเยาว์ได้รับการพัฒนาให้มีรายได้เลี้ยงตนเอง รวมถึงบุตรได้รับการดูแลตามเกณฑ์มาตรฐานเหมือนเด็กปกติทั่วไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553