ควรให้เด็กท้องได้เรียนต่อไหม (ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศศึกษา)

โดย น้าสมเสร็จ ณ สวรรค์ชั้นเจ็ด

เด็กท้อง แล้วได้เรียนต่อ น้าคิดว่าไงคะ  แล้วที่เขากลัวกันว่า เด็กในโรงเรียนจะเลียนแบบ น้าว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆ เหรอคะ

จาก “เด็กยังไม่ท้อง”

น้าสมเสร็จ:เด็กที่ไหนจะเลียนแบบเรื่องท้องแล้วมาเรียนหล่ะนั่น ลองคิดอีกทีนะครับว่าการตั้งท้องไม่ใช่แค่มีโทรศัพท์หรือกระเป๋าใหม่นะจ๊ะ… มันหนักนะหนู… มันหนัก… แถมยังจะต้องเจอกับแรงกดดันทางสังคมอีกมหาศาล เพราะต่อให้กฎหมายระบุว่าท้องแล้วได้เรียน (ต่อ) แต่วัฒนธรรมประเพณีของเราไม่ค่อยจะสอดคล้องกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ ดังนั้นตัวเด็กเองคงจะถูกกดดันมากอยู่

น้าเองก็ตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน เห็นมี อ.สมพงษ์ จิตระดับ รองศาสตราจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะคณะอนุกรรมการการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ในคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ได้กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่กำหนดให้นักเรียน นักศึกษาที่ตั้งครรภ์ศึกษาต่อได้และสามารถลาคลอดแล้วกลับมาศึกษาต่อได้ โดยอาจารย์ท่านเห็นว่า ประเทศไทยมักแก้ไขปัญหาด้วยการออกกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกและถึงไม่มีร่างกฎหมายนี้ นักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์สามารถศึกษาต่อได้ รวมถึงยังกลับไปเรียนต่อได้เมื่อคลอดบุตรอยู่แล้ว เพราะมหาวิทยาลัยไม่มีข้อห้าม โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี กำหนดไว้ชัดเจนว่า การไล่เด็กออกถือว่าทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติด้วย

ในเนื้อข่าว อ.สมพงษ์ท่านเห็นว่า “คนที่จะผลักดันกฎหมายนี้น่าจะมาคิดเรื่องเด็กที่กำลังตั้งครรภ์และเรียนต่อไปนั้นจะทนรับสภาพถูกกดดันและถูกล้อเลียนจากเพื่อนและสังคมรอบข้างแค่ไหน หรือถ้าหากเด็กไม่มีความพร้อมใดๆ เลยที่จะตั้งครรภ์ รวมถึงพ่อแม่เองก็ยินยอม สังคมควรหาทางออกให้เด็กสามารถทำแท้งได้หรือไม่มากกว่าจะมาทำเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังควรจะทำประชาพิจารณ์หรือถกเถียงเพื่อหาข้อยุติร่วมกันดีกว่า” (เดลินิวส์ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๓)

ส่วนตัวน้าฯ เองก็เห็นว่าการออกกฎหมายนั้นคงจะมีประเด็นสำคัญเช่นกัน เพราะทำให้เรื่องการท้องแล้วมาเรียน (ว้า… เขียนย่อยากมาก) มีสภาวะบังคับ และไม่ต้องมาอิงกับการตีความรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายตัวอื่น การระบุไว้ในกฎหมายนี้จริงอยู่ตาม อ.สมพงษ์ท่านว่า คือไม่ได้แก้ที่รากฐานในเชิงสังคม-วัฒนธรรม

แต่อย่างน้อยก็ให้มีอยู่ในระดับปฏิบัติการของรัฐนั่นแหละครับ

ขอขอบคุณข้อมูล

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553