คนทำงานต้องมีความรู้เรื่องของทรัพยากรที่จะช่วยเหลือในการทำงาน ต้องมีทักษะในการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ของผู้หญิง ยกตัวอย่างเช่น กรณีท้องไม่พร้อม คนทำงานต้องรู้ว่า ที่ไหนที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ที่ไหนให้บริการเรื่องการปรึกษา ที่ไหนมีบริการช่วยเหลือหากเมื่อต้องท้องต่อ มีบ้านพักให้ มีสวัสดิการ หลังคลอด อะไรบ้าง…

ศุภอาภา องค์สกุล