วัยรุ่นอูกันดามีเพศสัมพันธ์น้อยลง

ประเทศอูกันดาได้ทำโครงการผลิตสื่อส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศอย่างตรงไปตรงมา ชื่อว่า Straight Talk media program เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และอนามัยเจริญพันธุ์แก่เยาวชน ตั้งแต่ปี 2536 โครงการนี้ผลิตสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ รายการวิทยุหลากหลายภาษา คน เด็กผู้ชาย 1,021 คน  ที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี โดยเริ่มรวบรวมข้อมูลระหว่าง 29 สิงหาคม – 7 กันยายน 2548 ใน 6 อำเภอของอูกันดา ผลการประเมินพบว่า Continue reading