สวัสดิการและสิทธิเพื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อม กรณีท้องต่อ

สวัสดิการและสิทธิเพื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อม

กรณีท้องต่อ

โครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่าน

            หนังสือเล่มนี้ เป็นหนึ่งในผลผลิตของ “โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม” ที่ออกแบบมาเพื่อต้องการอุดช่องว่างเรื่องการเข้าถึงบริการของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ไม่ว่าจะตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ หรือท้องต่อจนคลอด แต่สำหรับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่นำเสนอในหนังสือนี้ เป็นความพยายามเชิงระบบเป็นครั้งแรกในแวดวงวิชาการไทยที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิและความเป็นธรรมทางอนามัยเจริญพันธุ์ ที่ตั้งใจอุดช่องว่างการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อ ซึ่งอ่อนแอมากและไม่ถูกมองเห็น และเพื่อตอบโจทย์ว่าเราควรพัฒนาแนวทางระบบบริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตัดสินใจท้องต่ออย่

            ผู้จัดทำตั้งใจเสนอทั้งปูมความคิดและกระบวนการทำงานที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของเครือข่ายหน่วยบริการในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ ทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่องครบวงจร เป็นมิตร และมีคุณภาพ

Leave a Reply