กฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

กฎกระทรวง

กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่าน

 

 

 

Leave a Reply