หนังสือเครือข่ายผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม v.6

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

คู่มือคนทำงาน : ร่วมด้วยช่วยกันดูแล

 

 

หนังสือเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม คู่มือคนทำงาน : ร่วมด้วยช่วยกันดูแล  ให้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขและดูแลปัญหาท้องไม่พร้อมในสังคมไทย พร้อมรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมอย่างรอบด้าน

อ่านหนังสือหรือดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่รูปภาพ