สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 36

ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

*ดาวน์โหลด เอกสารและสรุปการประชุมได้ ตามลิ้งด้านล่างนี้*

สรุปประชุม Choices_36-24กพ58