คลินิกวัยใสเข้าใจเรื่องเพศแก้ปัญหา’ท้อง แท้ง ทิ้ง’

คลินิกวัยใสเข้าใจเรื่องเพศแก้ปัญหา’ท้อง แท้ง ทิ้ง’
ข่าวสด ฉบับวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

“ปัญหาวัยรุ่นนับเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ เพราะในทางการแพทย์พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้ป่วยทางกายมากนัก แต่เป็นเรื่องของพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ ของสังคม”
ผศ.พญ.บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิด ‘คลินิกวัยรุ่น’ ขึ้นทั่วประเทศ ในงานประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ครั้งที่ 1 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี หัวข้อ “คลินิกวัยรุ่นที่วัยรุ่นเลือกได้”
การจัดตั้งคลินิกวัยรุ่น สำหรับสถาบันหรือร.พ.ต่างๆ ต้องเริ่มต้นจากนโยบายของผู้บริหาร และดูบุคลากรว่ามีใจหรือไม่ เวลาที่ทำงานคือช่วงไหน ทั้งเวลาของผู้ปฏิบัติงาน และเวลาที่เด็กสามารถมารับบริการได้
ส่วนสถานที่ไม่จำเป็นจะต้องใหญ่โต อาจเริ่มจากห้องเล็กๆ ที่เป็นส่วนที่สำคัญคือต้องดูเวลาที่เหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย
เมื่อถามถึงปัญหาของวัยรุ่นที่มาเข้ารักษาที่คลินิก ร.พ.ศิริราช ผศ.พญ.บุญยิ่ง เผยว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง
จากรายงานวิเคราะห์สุขภาพเด็กและวัยรุ่นไทย พบว่าสถิติวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี ที่ต้องรักษาตัวใน ร.พ.อันดับหนึ่ง มาจากการคลอดบุตร ดังนั้น สาเหตุของปัญหาก็มาจากพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศของวัยรุ่น
ในไทยพบว่า อัตราการมาคลอดบุตรของแม่วัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประมาณ 12-14% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด อย่างที่ ร.พ.ศิริราช มีคลินิกมารดาวัยรุ่น ซึ่งดูแลมารดาวัยรุ่นและบุตรหลังคลอด และคลินิกดาวชมพู ดูแลวัยรุ่นหญิงที่มาฝากครรภ์
ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เห็นความสำคัญของปัญหา หนึ่งในเป้าประสงค์คือ ให้ความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำทุกราย โดยใช้คุมกำเนิดระยะยาว เพราะถ้าไม่ทำอัตราการท้องซ้ำภายใน 2 ปีแรกหลังคลอด จะอยู่ที่ประมาณ 30%
ปัญหาหนึ่งที่พบในคลินิกคือ แม่วัยรุ่นไม่มีทักษะเลี้ยงดูลูก ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อเด็ก แม่วัยรุ่นส่วนหนึ่งไม่ค่อยสื่อสารกับลูก ให้ลูกดูทีวีหรือสมาร์ตโฟนแทน
นอกจากนี้ คลินิกมีหน้าที่เสริมสร้างทักษะการเป็นพ่อแม่ให้แม่วัยใส ให้แม่วัยรุ่นเรียนต่อและมีงานทำ
นอกจากคลินิกวัยรุ่นใน ร.พ.แล้ว ยังให้บริการวัยรุ่นในที่อื่นๆ เช่น คลินิกวัยรุ่นในชุมชน หรือในโรงเรียน อาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นๆ
อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งคลินิกวัยรุ่น แม้ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ และต้องใช้เวลา หากคนที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญ ในที่สุดมันจะเกิดได้ ไม่ช้าก็เร็ว