“สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 32”

สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 32

วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น 6 สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

 

*ดาวน์โหลด เอกสารและสรุปการประชุมได้ ตามลิ้งด้านล่างนี้*

– สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่32 27 jul 56