สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 29

สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 29

วันที่ 27 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 706  

จัดโดยเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

*ดาวน์โหลด เอกสารสรุปการประชุมได้ ตามลิ้งด้านล่างนี้*

– สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 29 27-sep-55