หนังสือเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม(4)ฉบับล่าสุด

หน้าปกหนังสือเครือข่ายครั้งที่4เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม โดยสมาชิกของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ “ถึงเวลา ต้องเข้าใจ แก้ไข และดูแล” ……..เพื่อเป็นคู่มือในการให้ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและดูแลปัญหาท้องไม่พร้อมในสังคมไทย และครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ ได้มีการพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เท่าทันต่อสถานการณ์ในประเทศและนานาประเทศ….

ดาวน์โหลดหนังสือเครือข่ายฉบับล่าสุด พิมพ์ครั้งที่4

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s