หนังสือชีวิตมีทางเลือกพิมพ์ครั้งที่ 6 (ธันวาคม2556)

 

 

Th-CoverPage

 

 

 

เป็นหนังสือเกี่ยวกับการแนะนำการดูแลตัวเองของผู้หญิงเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ทันสมัยและเป็นประโยชน์สูงสุด โดยครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขและปรับปรุงล่าสุด ธันวาคม 2556

ชีวิตมีทางเลือกฉบับล่าสุด

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่

Leave a Reply