แนวปฏิบัติเรื่องสิทธิประโยชน์ในประกันสังคม กรณีท้องไม่พร้อม

แนวปฏิบัติเรื่องสิทธิประโยชน์ในประกันสังคม กรณีท้องไม่พร้อม
ภายหลังการเข้าพบ ท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เพื่อรับทราบถึงแนวปฏิบัติ กรณีผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมที่ยุติการตั้งครรภ์ได้ตามกฏหมาย ได้ข้อสรุปแล้วว่า โรงพยาบาลในระบบประกันสังคมต้องคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกฏหมายอาญา มาตรา 305 และตามข้อบังคับแพทยสภา

 

*ดาวน์โหลด สรุปความก้าวหน้าในการยื่นเรื่องต่อสำนักงานประกันสังคม ได้ที่นี้*

*ดาวน์โหลด 1แนวปฏิบัติการให้บริการทางการแพทย์กรณียุติการตั้งครรภ์ ได้ที่นี้*

*ดาวน์โหลด 2สถานพยาบาบ-HospitalNetwork55E2 ได้ที่นี้*

*ดาวน์โหลด 3เอกสารแนบจดหมายสำนักงานประกันสังคม- up date องค์กรสมาชิกเพิ่ม ได้ที่นี้*

*ดาวน์โหลด 4จม.ออกเครือข่าย ฯยื่นเรื่่องประกันสังคม ได้ที่นี้*