การสัมมนาเพื่อเสริมกำลังใจบุคลากรที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม(กรณีท้องต่อ) >>อ่านต่อ<<

การสัมมนาเพื่อเสริมกำลังใจบุคลากรที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม(กรณีท้องต่อ)

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  ณ เรือนร้อยฉนำ มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป คลองสาน

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งภายในให้กับบุคลากรที่ทำงานให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมในบ้านพักรอคลอด และมีวิธีการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้

*ดาวน์โหลด   รายงานสรุปการสัมมนาเพื่อเสริมกำลังใจ(กลุ่มบ้านพัก)edit   ได้ที่นี้*