“การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 22”

“การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 22”
วันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาระการประชุม มีดังนี้

1.แนะนาพิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศ
2.สรุปสาระสาคัญของการประชุมหารือ ครั้งที่ 21
3.รายงานความก้าวหน้าและหารือ

*ดาวน์โหลด รายงานการขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 22 ได้ที่นี้*