รายงานการประชุมสัญจร”การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครั้งที่ 21

รายงานการประชุมสัญจร”การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครั้งที่ 21
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 20 ตุลาคม 2553 เวลา 07.00 – 18.00 น.
ณ วัดศรีรัตนาราม ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

*ดาวน์โหลด รายงานการประชุมสัญจร”การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครั้งที่ 21 ได้ที่นี้*

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s