รายงานการประชุมสัญจร”การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 20

รายงานการประชุมสัญจร”การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 20

วันที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมสหทัยมูลนิธิ

 

*ดาวน์โหลด รายงานการประชุมสัญจร การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่20_10Aug10  ที่นี่*