ท้องไม่พร้อม..ต้องมีทางเลือก: บูรณาการปรึกษาทางเลือก กับศูนย์พึ่งได้ (OSCC) เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อม

หนังสือ “ท้องไม่พร้อม ต้องมีทางเลือก” เรียงร้อยจากประสบการณ์ของการทำงานในโครงการพัฒนารูปแบบทางเลือก และบริการสำหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อมในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2550 – มิถุนายน 2553 ด้วยความตระหนักถึงปัญหาที่ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมต้องเผชิญทั้งในด้านสุขภาพกายใจ เศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม

ขนาดไฟล์ 1.88  MB  ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่

Leave a Reply