การตั้งครรภ์…..ในวันและวัยที่ไม่พร้อม

การตั้งครรภ์…..ในวันและวัยที่ ไม่พร้อม (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ)


โดย ชัญญาภรณ์ น้ำค้าง

“การตั้งครรภ์” หากเกิดขึ้นกับหญิงที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านสรีระร่างกาย วุฒิภาวะทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิก็คงเป็นเรื่องที่น่ายินดีและสร้างความ สุขให้กับครอบครัวของหญิงนั้น ๆ แต่ถ้าหากเกิดขึ้นกับผู้ที่ยังเป็น “เด็กหญิง” อายุระหว่าง 9 -19 ปี ซึ่งก็มักก่อเกิดปัญหาตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งต่อตัวเด็กเองและครอบครัว

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่