บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 17


วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

บ้านราชวิถี

ครั้งที่ 17 การช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและสตรี ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

มีบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้งหมด 76 จังหวัด ภารกิจครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการสงเคราะห์ การคุ้มครอง การพัฒนาและบำบัดฟื้นฟู ซึ่งถือเป็นหน่วยแรกรับ มีศูนย์ประชาบดี 1300 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง และมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายในการให้บริการ ทุกจังหวัดให้บริการเหมือนกัน ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ที่จะมีการให้ครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล สามารถเข้ามาขอพักค้างได้ เจ้าหน้าที่มีทั้งหมด 8 ตำแหน่ง คือ เจ้าบ้าน นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พ่อบ้าน แม่บ้าน คนรับโทรศัพท์ พนักงานขับรถ และแม่ครัว

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 17 ที่นี่ค่ะ