บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 16

วันอังคาร ที่  17  พฤศจิกายน 2552

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ครั้งที่ 16 การพัฒนาการดูแลคนไข้ฝากครรภ์และคนไข้นรีเวชใน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มีผู้รับบริการฝากครรภ์จำนวนมาก ทำให้พบปัญหาท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น ที่มาฝากครรภ์ช้า ทำให้การช่วยเหลือช้าและแก้ไขได้ยาก กรณียุติการตั้งครรภ์ทางโรงพยาบาลจะใช้รูปแบบคณะกรรมการโดยยึดตามข้อบังคับของแพทยสภาในการดำเนินงาน และมีการกำหนดอายุครรภ์ที่ชัดเจน

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 16 ที่นี่ค่ะ