บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 13


วันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

กรมประชาสงเคราะห์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ครั้งที่ 13 แนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

การบันทึกและการรวบรวมเคส เป็นงานที่สำคัญ เพราะข้อมูลสามารถนำไปผลักดันเชิงนโยบาย นอกจากนี้ได้มีการรวบรวมข้อเสนอจากสุขภาพทางเพศ 7 ข้อ สรุปกิจกรรมที่ดำเนินได้ 8 ข้อ คือ 1)การสร้างเครือข่าย 2)การพัฒนาเวปไซต์ 3)การสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกัน 4)การรณรงค์ทางสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักต่อสังคม 5)การจัดบริการ option counseling ให้กว้างขวางขึ้น 6)พัฒนาแหล่งบริการให้ชัดเจนมากขึ้นและครบวงจร 7)ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวได้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 8)สนับสนุนการทำวิจัยและการทำฐานข้อมูล

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 13 ที่นี่ค่ะ

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s