บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 11


วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2551

องค์การแพธ

ครั้งที่ 11 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมของนายแพทย์ธนพันธ์ ชูบุญ

ในช่วงแรกมีความไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งเป็นอย่างมาก และคิดว่าเป็นความผิดของผู้หญิง จุดเปลี่ยนของความคิด เมื่อตอนได้มาเจอเคสเด็กผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และได้ทราบถึงความจำเป็นทางเศรษฐกิจและครอบครัวของเด็ก ทำให้รู้ว่าไม่มีใครตั้งใจท้องเพื่อไปทำแท้ง และเรียนรู้ว่าปัญหาของแต่ละบุคคลเป็นปัญหาเฉพาะตัวและเป็นปัจเจก เมื่อเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์นี้อย่างเข้าใจมากขึ้น จึงได้มีการสอนเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ในนักศึกษาแพทย์ โดยนำประวัติของเคสมาชวนคุยแลกเปลี่ยนให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้หญิงประสบปัญหา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเขียนประวัติคนไข้ ต้องคำนึงถึงความละเอียดอ่อนมากขึ้น

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 11 ที่นี่ค่ะ