บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2550
ห้องเทพรักษ์ โรงแรมเวียงใต้ กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 1 การจัดตั้งเครือข่ายฯ
เป็นการรวมพลคนมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อกำหนดทิศทาง และประเด็นที่ต้องการทำงานสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงทีท้องไม่พร้อม การทำงานนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทำกันเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา โดยเน้นทุกทางเลือก สิ่งสำคัญคือ ต้องมีบริการรองรับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การรวมกลุ่มเคลื่อนไหวในประเด็นนี้เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ จากคนทำงานที่ประสบกับปัญหาและต้องการร่วมใจกันแก้ไขปัญหา เป็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่  1 ที่นี่ค่