บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 2

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2550

ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาล กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่2 การดูแลผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมของโรงพยาบาลวชิระพยาบาล

เดิมโรงพยาบาลไม่มีบริการยุติการตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่จะดูแลรักษาผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บการทำแท้งเถื่อนเท่านั้น ผลกระทบที่ผู้หญิงได้รับ คือ ติดเชื้อรุนแรงจนเสียมดลูก ตาบอด บางรายเสียชีวิตจากการเสียเลือดมาก สาเหตุมาจากเรื่องเศรษฐกิจ การคุมกำเนิดล้มเหลว รวมถึงความรุนแรงทางเพศ โดยเฉพาะเด็ก ทำให้ทางโรงพยาบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ จึงจัดตั้งเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง เรียกว่า ศูนย์พึ่งได้(OSCC)

ดาวน์โหล บันทึกการประชุมครั้งที่ 2 ที่นี่ค่ะ