หมอตุรกีชื่นชมถุงอนามัยผู้หญิง (female condom)

ปัจจุบัน ถุงอนามัยผู้หญิงเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นทั่วโลก สำหรับตุรกี เริ่มมีการผลิตในประเทศตั้งแต่ปี 2544 โดยบริษัทอัลฟาทิม โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น เพราะเปิดรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ง่ายกว่า
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย Hacettepe ทำการสำรวจเรื่องความตระหนักในถุงอนามัยทุก 4 ปี พบว่าเพียง 19% เท่านั้นที่รู้จักถุงอนามัย  ทำให้มหาวิทยาลัย 4 แห่งในตุรกี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคณะแพทย์ศาสตร์ ได้ร่วมมือกับบุคลากรสาธารณสุขมรณรงค์ถุงอนามัยในกลุ่มวัยรุ่น โดย ดร. Alper Mumcu สูตินรีแพทย์ แห่งโรงพยาบาล VKV American ระบุว่าถึงแม้คนตุรกีจะไม่นิยมใช้ แต่รัฐก็ควรสนับสนุน เพราะช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นปัญหาทั่วโลก

แปลสรุปและเรียบเรียงจากรายงานข่าวประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ของสมาพันธ์วางแผนครอบครัวนานาชาติ (www.ippf.org)

Leave a Reply