ความเข้าใจผิดของคนอังกฤษ

ผลการสำรวจของ Ipsos MORI โพลระบุว่า คนอังกฤษ 95 % คิดไปเองว่าประเทศกำลังประสบปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อมเต็มเมือง โดย 25% ของเยาวชนอายุ 15-24 ปี เชื่อว่า แต่ละปีจะพบเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า 16 ปี ตั้งท้องสูงถึง 40% ในขณะที่ตัวเลขของรัฐบาลอยู่ที่ 1 % เท่านั้น
ส่วนการสำรวจในชาวอังกฤษทั่วไป พบว่ามีเพียง 5% เท่านั้นที่สามารถคาดประมาณอัตราการตั้งท้องของวัยรุ่นในอังกฤษได้ถูกต้อง โดยมากว่า 80% เชื่อว่าการตั้งท้องในวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่อัตราการตั้งท้องลดต่ำสุดในรอบ 20 ปี เพราะมีการให้ข้อมูลสุขภาพทางเพศอย่างชัดเจนแก่วัยรุ่น ครู พ่อแม่ ผู้ปฏิบัติงานและฝ่ายนโยบาย
ผลการสำรวจทำให้รัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านเด็กและเยาวชนต้องออกมาเตือนว่าการคาดประมาณจำนวนวัยรุ่นที่ตั้งท้องสูงเกินความเป็นจริงอาจทำให้วัยรุ่นมองว่าการตั้งท้องเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการเสนอข่าวย้ำๆ ซ้ำๆ ของสื่อเกี่ยวกับปัญหาการตั้งท้องในวัยรุ่นก็ทำให้คนทั่วไปมองว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นประจำ
อย่างไรก็ดี ประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มองได้จากหลายมุม ขณะที่องค์กรด้านสุขภาพทางเพศยืนยันว่าไม่ควรนำเสนอปัญหาการตั้งท้องในวัยรุ่นอย่างเกินจริง แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่า สื่อมีหน้าที่เสนอให้สาธารณะรับรู้ว่าอัตราการตั้งท้องของวัยรุ่นอังกฤษสูงที่สุดในยุโรป และต้องมองว่าเป็นปัญหา

แปลสรุปและเรียบเรียงจากรายงานข่าวประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ของสมาพันธ์วางแผนครอบครัวนานาชาติ (www.ippf.org)

Leave a Reply