กฎหมายทำแท้งที่เข้มงวดไม่ได้ลดการทำแท้ง

งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการทำแท้งในประเทศเม็กซิโก ที่ศึกษาโดยมหาวิทยาลัยในเม็กซิโก (El Colegio de Mexico) สภาประชากร ประเทศเม็กซิโก และสถาบันกัทเมเชอร์ พบว่าแม้จะมีกฎหมายทำแท้งที่เข้มงวด แต่การทำแท้งก็ยังเพิ่มขึ้นยกเว้นในเขตเมืองหลวงของเม็กซิโกที่การทำแท้งในอายุครรภ์ระยะ 12 สัปดาห์แรกถูกกฎหมายตั้งแต่ปี 2550 โดยระหว่างปี 2533 และ 2549 อัตราการทำแท้งเพิ่มขึ้น จากเดิมผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ 1,000 คน จะมีการทำแท้ง 25 คน เพิ่มเป็น 33 ต่อ 1,000 คน ปัจจุบันอัตราการทำแท้งในเม็กซิโกสูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 29 ต่อ 1,000 คน และอัตราเฉลี่ยของภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียนอยู่ที่ 31 ต่อ 1,000 คน ในช่วงเวลาเดียวกันพบว่า จำนวนผู้หญิงที่ทำแท้งเพิ่มขึ้น 64% จาก  533,000 คน ในปี 2533 เป็น 875,000 คนในปี 2549

การเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยเป็นไปได้ยากมาก การทำแท้งที่ผิดกฎหมาย และต้องหลบๆ ซ่อนๆ มักทำโดยผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมเฉพาะด้าน และมักลงเอยด้วยอาการบาดเจ็บรุนแรง โดยในปี 2549 ผู้หญิง  149,676 คนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะอาการแทรกซ้อนและบาดเจ็บจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย  Dr. Fatima Juarez ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมผู้วิจัยระบุว่า ผลการศึกษาชี้ชัดว่าการกำหนดให้การทำแท้งเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่ได้ลดจำนวนการทำแท้งลง แต่ทำให้เกิดการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย และทำให้ผู้หญิงต้องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากขึ้น และย้ำว่าผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับการทำแท้งทั่วโลกขององค์การอนามัยโลกและสถาบันกัทเมเชอร์ก็ระบุตรงกันว่า ในประเทศพัฒนาแล้ว การทำแท้งมักจะถูกกฎหมาย และอัตราการทำแท้งจะต่ำ ซึ่งตรงข้ามกับประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ที่การทำแท้งมักเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่อัตราการทำแท้งกลับสูงขึ้น

แม้ว่าระหว่างปี 2535 – 2549 การคุมกำเนิดในผู้หญิงเม็กซิโกจะเพิ่มขึ้น จาก 63% เป็น 71%แต่ก็ยังเป็นอัตราส่วนที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับความต้องการของผู้หญิงที่ต้องการมีครอบครัวขนาดเล็กลง และควบคุมการเจริญพันธุ์ของตัวเองมากขึ้น การขาดข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวที่ถูกต้อง และการที่ไม่สามารถเข้าถึงวิธีคุมกำเนิดที่หลากหลายทำให้ผู้หญิงเม็กซิกันยังต้องพึ่งพาการทำแท้ง

ผลการศึกษานี้ มีข้อเสนอที่รอบด้านต่อรัฐบาลเม็กซิโกว่าควรเปิดให้มีการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายทั่วประเทศ ปรับปรุงบริการวางแผนครอบครัว รวมทั้ง บริการให้การปรึกษาหลังทำแท้ง เพิ่มการสอนเพศศึกษาที่รอบด้านในกลุ่มเยาวชนและในโรงเรียน และฝึกอบรมเรื่องการทำแท้งที่ปลอดภัยแก่บุคลากรสาธารณสุข

แปลสรุปและเรียบเรียงจากรายงานข่าวของสถาบันกัทเมเชอร์ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2551