ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเมื่ออายุมากอาจไม่คุ้มค่า

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ศึกษาความคุ้มค่าในการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก  โดยการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และมูลนิธิบิลและเมลินดา เกท และตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นิวอิงค์แลนด์ (New England Medical Journal) ผลการศึกษาสรุปว่าการฉีดวัคซีนในวัยรุ่นหญิงอาจจะคุ้มค่าอยู่บ้าง แต่จะไม่คุ้มค่าเลยหากฉีดวัคซีนนี้ในผู้หญิงอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป

การศึกษาใช้วิธีคำนวณหาค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาวะแต่ละปี โดยระบุว่า การฉีดวัคซีนจะคุ้มค่าถ้า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการมีสุขภาวะ 1 ปี น้อยกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งผลการศึกษาระบุว่า จะต้องใช้เงิน 43,600 เหรียญสหรัฐในการมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาวะ 1 ปี สำหรับเด็กที่ฉีดวัคซีนนี้เมื่ออายุ 12 ปี  แต่ค่าใช้จ่ายในการมีชีวิตอย่างมีสุขภาวะสำหรับผู้หญิงที่ฉีดวัคซีนเมื่อายุ  18 ปี สูงถึง 97,300 เหรียญ และค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็น 152,700 เมื่อฉีดวัคซีนอายุ 26 ปี

ที่ผ่านมาคณะกรรมการอาหารและยาของอเมริกาอนุมัติให้ใช้วัคซีนการ์ดาซิล ซึ่งป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในผู้หญิงอายุ 9-26 ปี ในขณะที่บริษัทเมอร์คผู้ผลิตวัคซีนนี้มีแผนที่จะทำการตลาดกับผู้หญิงอายุ 27-45 ปีด้วย

แปลสรุปจากรายงานข่าวประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2551 ของ Medical News Today ที่ http://www.medicalnewstoday.com

Leave a Reply