เข้าใจวัฒนธรรมความเป็นเพศ ป้องกันเอดส์ได้ผล

นักวิจัยด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเอมอรีนำเสนอผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องปัจจัยด้านวัฒนธรรมความเป็นเพศกับการป้องกันเอดส์และการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ในการประชุมระดับโลกเรื่องโรคเอดส์ที่เม็กซิโก ซิตี้ ว่า จากการศึกษาพฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นหญิงผิวดำ อายุ 15-21 ปี ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจำนวน 439 คน พบว่า วัยรุ่นหญิงที่เข้าร่วมโครงการฮอไรสัน (Horizon) ที่ออกแบบโดยเน้นมิติวัฒนธรรมความเป็นเพศ และความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตน ผนวกกับการให้ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี รวมทั้งการสอนทักษะการใช้ถุงยางอนามัย การสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์น้อยลง และใช้ถุงยางอนามัยสม่ำเสมอมากขึ้น

แปลสรุปและเรียบเรียงจากรายงานข่าวประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ของเมดิคอลนิวส์ ทูเดย์ http://www.medicalnewstoday.com/articles/117508.php