อังกฤษรณรงค์สอนเพศศึกษาผู้พิการทางสมอง

สมาคมวางแผนครอบครัวในอังกฤษรณรงค์ให้มีการสอนเพศศึกษาในผู้พิการทางสมอง เนื่องจากมีงานวิจัยบ่งชี้ว่าผู้พิการทางสมองมักไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้การสร้างและรักษาสัมพันธภาพ อีกทั้งการสอนเพศศึกษาที่ไม่มีคุณภาพและความหวาดระแวงเกินไปว่าคนเหล่านี้จะตกอยู่ในอันตรายก็เป็นอุปสรรคต่อการให้ข้อมูล

ผู้บริหารของสมาคมวางแผนครอบครัวกล่าวว่า การพึ่งพาตัวเองได้ไม่ได้หมายถึงการมีอาชีพที่มั่นคงเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงการแสดงออกในเรื่องเพศและการมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์ด้วย นอกจากนั้น ผู้พิการทางสมองไม่ควรถูกจำกัดสิทธิที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัว เพียงเพราะอคติของสังคม และการขาดการเข้าถึงข้อมูล จึงต้องมีระบบสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจใช้ชีวิตทางเพศได้อย่างมีความสุข ซึ่งหมายความว่าควรมีการให้ข้อมูลและฝึกสอนทักษะจำเป็นสำหรับผู้พิการทางสมอง เพื่อให้สามารถมีความสุขในความสัมพันธ์กับคู่ได้โดยไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง

แปลสรุปและเรียบเรียงจากรายงานข่าวประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2551 ของสมาพันธ์วางแผนครอบครัวนานาชาติ