ออสเตรเลียแก้กฎหมายทำแท้ง

แพทย์อาวุโสด้านสูตินรีเวช และกุมารเวช จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และอ๊อกฟอร์ด ออกมาเรียกร้องให้รัฐวิคตอเรียให้สิทธิผู้หญิงตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ในทุกอายุครรภ์

แพทย์ที่สนับสนุนการแก้กฎหมายทำแท้งระบุว่า จากการประชุมนานาชาติเรื่องประชากรและการพัฒนาที่กรุงไคโร เมื่อปี 2537 ประเทศต่างๆ ได้ข้อตกลงร่วมกันว่า “บุคคลและคู่มีสิทธิตัดสินใจโดยอิสระและรับผิดชอบในเรื่องการมีบุตร ว่าจะมีกี่คน ห่างกันกี่ปี และจะมีเมื่อไร และต้องได้รับข้อมูลและวิธีการที่จะสามารถทำตามที่ตัดสินใจได้”  และออสเตรเลียก็ร่วมลงนามในข้อตกลงนี้ด้วย  แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังล้าหลังประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ในเรื่องทัศนคติต่อการทำแท้ง

นอกจากนั้น รายงานเรื่องการแท้งที่ไม่ปลอดภัย ปี 2550 ขององค์การอนามัยโลกระบุว่า แต่ละปีมีผู้หญิง 210 ล้านคนตั้งท้อง ประมาณ 42 ล้านคนจะจบลงด้วยการแท้ง และ 20 ล้านคนทำแท้งที่ผิดกฎหมาย 25% ของผู้หญิงกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต ในปี 2544 พบว่าในจำนวนประเทศพัฒนาแล้ว 48 ประเทศ มีบริการทำแท้งที่ปลอดภัย 31 ประเทศ  ส่วนการทำแท้งในประเทศออสเตรเลีย แทบทุกมลรัฐยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายอาญา รวมทั้งรัฐวิคตอเรีย จึงไม่มีสถิติที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการทำแท้งในแต่ละปี แต่คาดว่าจะมีการทำแท้งประมาณ 80,000 รายต่อปี

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายของวิคตอเรียได้ออกรายงาน 1 ฉบับ ให้ข้อเสนอแนะว่าการทำแท้งไม่ควรอยู่ภายใต้กฎหมายอาญาอีกต่อไป และเสนอทางเลือกในการแก้กฎหมายไว้ 3 ทาง 1) แก้ไขไม่ให้การทำแท้งเป็นการประกอบอาชญากรรม แต่ยังไม่ให้สิทธิผู้หญิงในการตัดสินใจทำแท้ง  2) ให้สิทธิผู้หญิงได้ตัดสินใจเอง ในอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์  และ 3) เป็นการให้สิทธิในการตัดสินใจเลือกแก่ผู้หญิง ทุกช่วงอายุครรภ์

แพทย์กลุ่มนี้จึงออกมาเรียกร้องให้ประเทศออสเตรเลียลดอัตราการตั้งท้องในวัยรุ่นและการทำแท้งที่สูงในสุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยการพัฒนาเพศศึกษา และบริการคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น และแม้ว่าออสเตรเลียจะล้มเหลวที่จะบรรลุข้อตกลงไคโรให้ได้ภายในปี 2548 แต่รัฐวิคตอเรียยังคงเป็นความหวัง หากให้เสรีภาพผู้หญิงในการควบคุมภาวะการเจริญพันธุ์ของตัวเอง โดยเลือกทางเลือกที่ 3

แปลสรุปและเรียบเรียงจากรายงานข่าวประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ของสมาพันธ์วางแผนครอบครัวนานาชาติ http://www.ippf.org/en/News/Intl+news/Australia+giving+women+total+control.htm

Leave a Reply