บริการวางแผนครอบครัว : คุ้มค่ากว่าที่คิด

จากการศึกษาของสถาบันกัทเมเชอร์พบว่า คลินิกวางแผนครอบครัวที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกันได้ให้บริการคุมกำเนิดแก่ผู้หญิงถึงปีละ 7 ล้านคน แต่หากไม่มีบริการนี้จะมีการตั้งท้องโดยไม่พร้อมและการทำแท้งมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถึง 50% หรือพูดได้ว่าบริการวางแผนครอบครัวช่วยป้องกันการท้องไม่พร้อมได้ถึง 1.4 ล้านครรภ์ ป้องกันการทำแท้งได้ 600,000 ราย

20% ของการตั้งท้องที่ป้องกันได้นั้นจะเกิดในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งถ้ารัฐไม่สนับสนุนงบประมาณแก่คลินิกวางแผนครอบครัว ก็จะมีการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นเพิ่มขึ้น 50% หรือ 290,000 ราย โดย 150,000 รายเป็นการให้กำเนิดทารกโดยไม่พร้อม และอีก 100,000 รายจบลงที่การทำแท้ง
นอกจากบริการวางแผนครอบครัวจะช่วยให้ผู้หญิงและครอบครัวหลีกเลี่ยงการตั้งท้องที่ไม่ต้องการ และสามารถวางแผนการตั้งท้องได้แล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณรัฐได้ถึง 4.3 พันล้านเหรียญ โดยทางสถาบันกัทเมเชอร์ได้คำนวณรายจ่ายของรัฐในภาพรวมระดับประเทศไว้ว่า เงินทุกๆ 1 เหรียญ ที่ใช้ไปในการให้บริการในคลินิกวางแผนครอบครัวทั่วประเทศ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เกี่ยวกับการคลอดได้ 4.02 เหรียญ
ดร. ลอเรนซ์ ไฟเนอร์ หนึ่งในทีมงานที่ศึกษาความคุ้มทุนของการสนับสนุนบริการวางแผนครอบครัว กล่าวย้ำว่าการลงทุนในบริการคุมกำเนิดโดยรัฐสามารถสร้างผลสะเทือนที่ยิ่งใหญ่แก่สังคม เพราะช่วยลดการตั้งท้องที่ไม่พร้อม การทำแท้ง และการคลอดที่ไม่ได้วางแผน ซึ่งล้วนเป็นการประหยัดงบประมาณทั้งสิ้น ยิ่งกว่านั้น ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันมีความสำคัญอย่างสูงในปัจจุบัน เพราะผู้หญิงที่ต้องการบริการคุมกำเนิดจากรัฐมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้านคนในปี 2543

แปลสรุปและเรียบเรียงจากรายงานข่าวของสถาบันกัทเมเชอร์ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2551 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.guttmacher.org/pubs/fb_contraceptive_serv.html