รัฐบาลอเมริกันระบุยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นวิธีทำแท้ง

รัฐบาลประธานาธิบดีจอร์จ บุช อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอเพื่อออกระเบียบใหม่ โดยกำหนดให้วิธีคุมกำเนิดหลายวิธีเป็นการทำแท้ง ในขณะที่มีนักการเมืองหญิงออกมาต่อต้านจำนวนมาก โดยนางฮิลลารี คลินตัน อดีตผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตได้ร่วมกับกลุ่มรณรงค์วางแผนครอบครัว ประนามข้อเสนอของบุชที่กำหนดนิยามของการทำแท้งครอบคลุมการคุมกำเนิดหลายวิธี เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด และการใส่ห่วงคุมกำเนิด นางคลินตันยังได้ทำจดหมาย ลงนามร่วมกับวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตจากรัฐวอชิงตัน เพื่อส่งไปถึงเลขาธิการของกระทรวงสุขภาพและบริการสาธารณะ ให้ทบทวนการออกระเบียบนี้อีกครั้ง และได้เรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมลงชื่อในเว็บไซต์เพื่อต่อต้านระเบียบนี้ และหากรัฐบาลบุช ไม่ถอนระเบียบข้อนี้ ก็จะดำเนินการทางกฎหมาย ไม่ให้ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
ระเบียบนี้จะทำให้โรงพยาบาลและมลรัฐต่างๆ ถูกตัดงบลง ในขณะที่บุคลากรการแพทย์ยังคงมีหน้าที่ต้องให้บริการทำแท้งที่ถูกกฎหมาย รวมทั้งให้บริการคุมกำเนิดแก่ผู้หญิงด้วย นโยบายนี้ต้องการตอบโต้กฎหมายของรัฐที่ให้สิทธิผู้หญิงในการรับบริการคุมกำเนิด อีกทั้ง นโยบายนี้จะปกป้องผู้ให้บริการสุขภาพที่ปฏิเสธการให้บริการคุมกำเนิดด้วย
รายงานข่าวรอยเตอร์ระบุว่า กระทรวงสุขภาพและบริการสาธารณะได้ร่างนิยามของการทำแท้งไว้กว้างมาก โดยครอบคลุมถึงกระบวนการใดๆ รวมทั้ง การลงนามของแพทย์ในการจ่ายยาที่ “ส่งผลให้มีการยุติชีวิตมนุษย์ในมดลูก ในระหว่างการปฏิสนธิและการคลอดตามธรรมชาติ ทั้งก่อนและหลังการฝังตัวของตัวอ่อน” ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่า การปฏิสนธิเกิดขึ้นเมื่ออสุจิผสมกับไข่ที่ท่อนำไข่ และใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน ก่อนที่ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะฝังตัวที่ผนังมดลูก ก็หมายความว่าการคุมกำเนิดหลายวิธีล้วนเข้าข่ายนิยามนี้ทั้งสิ้น รวมทั้งยาเม็ดคุมกำเนิดและห่วงอนามัย ด้วย กลุ่มแพทย์เพื่อทางเลือกในอนามัยเจริญพันธุ์จึงออกมาแสดงความกังวลว่า “ถ้าระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้ผู้หญิงเข้าถึงการคุมกำเนิดยากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการตั้งท้องโดยไม่พร้อม และการทำแท้งมากขึ้น”

แปลสรุปและเรียบเรียงจาก รายงานข่าวประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 ของสมาพันธ์วางแผนครอบครัวนานาชาติ อ่านรายละเอียดข่าวภาษาอังกฤษได้ที่ http://www.ippf.org/en/News/Intl+news/Clinton+Vows+to+Fight+ Insulting+ Abortion +Plan.htm