เหตุผลดีๆ ของการวางแผนครอบครัว

วันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมาเป็นวันประชากรโลก ปีนี้สหประชาชาติเน้นที่สิทธิของบุคคลและคู่ในวางแผนครอบครัว สำหรับ สถานการณ์การวางแผนครอบครัวระดับโลก พบว่า ปัจจุบัน ผู้หญิง 500 ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนามีการวางแผนครอบครัว ในรูปแบบต่างๆ ทำให้สามารถป้องกันการท้องที่ไม่พร้อมได้ 187 ล้านครรภ์ หรือ การให้กำเนิดเด็กโดยไม่ได้วางแผน 60 ล้านคน  การวางแผนครอบครัวยังช่วยให้สถานการณ์ไม่ลุกลามไปสู่การทำแท้ง 105 ล้านครรภ์ และป้องกันการตายของทารก 2.7 ล้านคน การวางแผนครอบครัวยังช่วยรักษาชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ได้ 215,000 คน และช่วยให้เด็ก ถึง 685,000 คนไม่ต้องกำพร้าจากการตายของแม่ที่ตั้งครรภ์

แต่ก็ยังพบว่า ผู้หญิงอีก 200 ล้านคน ในประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการชะลอหรือจำกัดการมีลูกไม่สามารถเข้าถึงการคุมกำเนิด ดังนั้น ถ้ามีการส่งเสริมบริการวางแผนครอบครัว จะช่วยลดการตั้งท้องที่ไม่พร้อมได้เพิ่มขึ้นอีก 52 ล้านครรภ์ และการคลอดที่ไม่ได้วางแผนถึง 23 ล้านครรภ์ ในแต่ละปี

การสนับสนุนการวางแผนครอบครัว คือ
•       การพัฒนาสุขภาพของแม่และเด็ก โดยการช่วยเหลือผู้หญิงให้สามารถวางแผนการตั้งท้องได้ เช่น ไม่ตั้งท้องเมื่ออายุน้อยเกินไป หรืออายุมากเกินไป หรือตั้งท้องบ่อยเกินไป การจัดสรรอุปกรณ์คุมกำเนิดให้อย่างทั่วถึงจะช่วยลดอัตราการตายของหญิงตั้งครรภ์ได้ถึง 35% และการเว้นระยะครรภ์ 3 ปี สำหรับผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยลดอัตราการตายของทารกและเด็กเล็กได้ 24% และ 35% ตามลำดับ
•       การลดจำนวนการทำแท้ง โดยเฉพาะการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย  โดยการจัดสรรอุปกรณ์คุมกำเนิด ให้ทั่วถึง ซึ่งจะลดการทำแท้งได้ถึงปีละ 64%  เพราะการทำแท้งในประเทศกำลังพัฒนามากกว่า 50% เป็นการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ถ้าลดการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยได้ ก็จะลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ได้
•       การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งเอชไอวี/เอดส์ โดยการส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยและถุงอนามัยผู้หญิง ซึ่งจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อ
•       การเสริมพลังผู้หญิง เพราะผู้หญิงที่สามารถกำหนดจำนวนบุตร ระยะห่างของการมีบุตรได้เอง จะมีโอกาสในการศึกษาและการทำงานมากกว่า
แม้ว่าประโยชน์ที่จะได้รับกลับคืนมาจากการวางแผนครอบครัวจะมีมากมาย และเป็นที่ยอมรับ แต่สหรัฐอเมริกากำลังล้าหลังประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ  และแม้แต่ประเทศกำลังพัฒนาเอง ในแง่ของการสนับสนุนงบประมาณด้านนี้ ตามที่ได้แสดงพันธะสัญญาไว้ในการประชุมนานาชาติเรื่องประชากรและการพัฒนาเมื่อปี 2537 จากคำสัญญานั้น สหรัฐอเมริกาควรจะสนับสนุนเงินทุนด้านบริการวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์มากกว่า 1 พันล้านเหรียญต่อปี มากกว่าที่กำลังสนับสนุนอยู่ถึง 2 เท่า

แปลสรุปและเรียบเรียงจากรายงานข่าวของสถาบันกัทเมเชอร์ (Guttmacher Institute) วันที่ 10 กรกฎาคม 2551 อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.guttmacher.org