วัยรุ่นนิวยอร์ครณรงค์หนุนกฎหมายสอนเพศศึกษา

วัยรุ่นในรัฐนิวยอร์คผนึกกำลังรณรงค์ให้วุฒิสมาชิกของรัฐสนับสนุนร่างกฎหมายสุขภาวะวัยรุ่น (Healthy Teens Act) ซึ่งกำหนดให้จัดสรรงบประมาณแก่โรงเรียนที่สอนเพศศึกษาอย่างรอบด้าน
วัยรุ่นกลุ่มนี้มีกลยุทธ์ในการรณรงค์โดยโทรศัพท์พูดคุยเพื่อรณรงค์กับวุฒิสมาชิกในรัฐนิวยอร์คโดยตรง รวมกลุ่มกันเข้าพบวุฒิสมาชิก โทรศัพท์เพื่อรณรงค์กับประชาชนในนิวยอร์ค ล่ารายชื่อผู้สนับสนุนร่างกฎหมายนี้ และติดป้ายรณรงค์

แกนนำวัยรุ่นอายุเพียง 15 ปี และกำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมยูเนียนเดล บอกว่าเหตุผลหนึ่งที่วัยรุ่นร่วมกันรณรงค์สนับสนุนกฎหมายนี้ เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนของเธอไม่ได้รับการสอนเพศศึกษาอย่างแท้จริง เพราะไม่เคยได้รับข้อมูลในการป้องกันตัวเองจากการท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แปลสรุปและเรียบเรียงจากข่าวประเด็นผู้หญิงประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ของ The National Partnership for Women & Families (http://www.nationalpartnership.org)