ยกเลิกข้อห้ามองค์กรรับทุนทำงานยุติการตั้งครรภ์

รัฐบาลออสเตรเลียกำลังพิจารณาที่จะยกเลิกกฎเกณฑ์ที่ห้ามองค์กรรับทุนในต่างประเทศนำเงินไปใช้ดำเนินโครงการทุกรูปแบบเกี่ยวกับการทั้งแท้ง ทั้งการให้คำปรึกษา การให้บริการยุติการตั้งครรภ์ และการอบรมที่เกี่ยวข้อง โดยกฎเกณฑ์นี้ริเริ่มขึ้นในปี 2539 สมัยนายกรัฐมนตรีหัวอนุรักษ์นิยม จอห์น โฮเวิร์ด แต่เมื่อปี 2550 ได้แพ้การเลือกตั้ง ทำให้นายเควิน รัดด์ ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทน และได้เสนอญัตติให้รัฐสภาอภิปรายยกเลิกกฎเกณฑ์ดังกล่าว แม้ว่าการยกเลิกกฎเกณฑ์นี้ไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาแต่อย่างใด ขณะนี้ มีเพียง 2 ประเทศในโลก คือ สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ที่ห้ามองค์กรรับทุนดำเนินโครงการทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์

สำหรับผู้บริหารขององค์กร Marie Stopes International ซึ่งทำงานด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ มองว่าออสเตรเลียยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และตัดสินเอาเองว่าสิ่งใดเหมาะกับผู้หญิงออสเตรเลีย และสิ่งใดเหมาะกับผู้หญิงในต่างประเทศ เพราะผู้หญิงออสเตรเลียสามารถเข้าถึงบริการทำแท้ง โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณบางส่วน

แปลสรุปและเรียบเรียงจากข่าวประเด็นผู้หญิงประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2551 ของ The National Partnership for Women & Families (http://www.nationalpartnership.org)