ส่งเสริมถุงอนามัยผู้หญิงคือการสร้างทางเลือกแก่ผู้หญิง

กรมสุขภาพและควบคุมโรคของเมืองนิวยอร์ค ซิตี้ อนุมัติเงินซื้อถุงอนามัยผู้หญิง 2 ล้านชิ้น เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้หญิงที่มารับบริการในคลินิก และองค์กรต่างๆ หน่วยงานสาธารณสุขในนิวยอร์ค ซิตี้ ได้ให้บริการถุงอนามัยผู้หญิงฟรีมากว่า 10 ปีแล้ว แต่ในระยะหลัง ถุงอนามัยผู้หญิงเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยในปี 2550 ได้แจกจ่ายไปกว่า 659,000 ชิ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ถึง 200,000 ชิ้น

ผู้บริหารกรมสุขภาพของนิวยอร์ค ซิตี้ ระบุว่าถุงอนามัยผู้หญิงยังมีราคาสูงถึงชิ้นละ 3 เหรียญ หรือประมาณ 96 บาท เมื่อเทียบกับถุงยางอนามัยที่ราคาเพียง 32 บาท การแจกถุงอนามัยผู้หญิงฟรีจึงเป็นนโยบายที่ต้องการให้ผู้หญิงรายได้น้อย ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ได้ใช้ถุงอนามัยผู้หญิงจริง ซึ่งจะเพิ่มทางเลือกในการป้องกันตัวเองมากขึ้น ถ้าไม่สามารถต่อรองให้คู่ใช้ถุงยางอนามัยได้ 

 

แปลสรุปและเรียบเรียงจากข่าวประเด็นผู้หญิงประจำวันที่ 17 มิถุนายน  2551 ของ The National Partnership for Women & Families (http://www.nationalpartnership.org)