เวทีเครือข่าย ครั้งที่ 8 (4 เมษายน 2551 สสส.)

เวทีเครือข่าย ครั้งที่ 8 วันที่ 4 เมษายน 2551 ห้องประชุม1 ชั้น 35 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

คุณฐานิชชา นำเสนอการทำงานของเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และมีการแลกเปลี่ยนประเด็น นิยามและนัยยะของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
คุณณัฐยา และ คุณอารดีแนะนำสถานที่ฝึกอบรมกระบวนการปรึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความมั่นใจให้แก่ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
คุณอรุณี รายงานความก้าวหน้า การจัดกิจกรรมของเครือข่ายเนื่องในวันสตรีสากล

คลิกลิงค์นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายงานไปอ่านได้เลยค่ะ –>

Leave a Reply