เวทีเครือข่าย ครั้งที่ 6 (4 ธันวาคม 2550 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)

เวทีเครือข่าย ครั้งที่ 6 วันที่4 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุมสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

ในเวทีครั้งนี้เรามีสมาชิกใหม่ คือ บ้านพระคุณ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่พักชั่วคราวสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตั้งครรภ์ไม่มีผู้ดูแล สามีไม่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นที่พักเพื่อการดูแลในช่วง 2-4 เดือนหลังคลอด แต่ไม่รับหญิงที่ต้องการที่พักชั่วคราวเนื่องจากทะเลาะกับสามีหรือมีปัญหาทางเศรษฐกิจ
อ.กฤตยา ได้รายงานความก้าวหน้า เรื่องการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อข้อบังคับแพทยสภา และความก้าวหน้าเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์

คลิกลิงค์นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายงานไปอ่านได้เลยค่ะ –>