เวทีเครือข่าย ครั้งที่ 5 (9 ตุลาคม 2550 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน)

เวทีเครือข่าย ครั้งที่ 5 วันที่ 9 ตุลาคม 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

อ.กฤตยา ได้หารือเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนงานของเครือข่ายและได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดประชุมเพื่อนำข้อบังคับแพทยสภามาสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เช่น ศูนย์พึ่งได้ แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

คุณณัฐยา เสนอว่าควรมีโฆษกของเครือข่ายที่ให้สัมภาษณ์ในประเด็นท้องไม่พร้อมได้

คุณทัศนัย เสนอว่าเครือข่ายควรระดมความเห็นเพื่อจัดทำแผนงานคร่าวๆ เพื่อให้เห็นเป้าหมายชัดเจน

คุณบุญพลอย เสนอว่า ควรทำการรณรงค์ในเชิงป้องกันในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรง โดยแจกคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิด

หลังจากนั้นมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเครือข่าย ในประเด็น ปัญหา/อุปสรรคในการทำงาน,ประสบการณ์ความสำเร็จของศูนย์ OSCC,ประสบการณ์ขับเคลื่อนงานท้องไม่พร้อมในอดีต

คลิกลิงค์นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายงานไปอ่านได้เลยค่ะ –>

Leave a Reply