เวทีเครือข่าย ครั้งที่ 4 (24 สิงหาคม 2550 กรมสุขภาพจิต)

เวทีเครือข่าย ครั้งที่ 4 วันที่ 24 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสุขภาพจิต อาคาร3 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

อ.กฤตยา ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าในเรื่อง การขอเข้าพบ พต.ต.วงกต มณีรินทร์ เพื่อทำความเข้าใจในข้อบังคับของแพทยสภาในเรื่องการทำแท้ง และเรื่องข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์

หลังจากนั้นได้มีประเด็นการแลกเปลี่ยน อาทิเช่น กรณีที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือถูกข่มขืน,เสนอให้มีการจัดทำ Protocol ร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหาร,การให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกข่มขืนด้วยการกินยาคุมฉุกเฉิน ภายใน 72 ชั่วโมง เป็นต้น

คลิกลิงค์นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายงานไปอ่านได้เลยค่ะ –>