เวทีเครือข่าย ครั้งที่ 3 (13 กรกฎาคม 2550 บ้านพักฉุกเฉิน)

เวทีเครือข่าย ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2550 ห้องประชุมบุญเกื้อกิ่งแก้ว อาคารนรินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ที่ประชุมได้ระดมความเห็นเพื่อหาแนวทางการทำงานระยะใกล้ใน 2 ประเด็น ได้แก่ การผลักดันร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ และการการสร้างความเข้าใจกับตำรวจต่อสถานการณ์ปัญหาการท้องเมื่อไม่พร้อมและการบังคับใช้มาตราการทางกฎหมาย

คลิกลิงค์นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายงานไปอ่านได้เลยค่ะ –>