สภาแห่งยุโรปเรียกร้องให้การทำแท้งเป็นสิ่งถูกกฎหมาย

ที่ประชุมสภายุโรป ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกในยุโรป 47 ประเทศ รับรองข้อมติที่ให้การทำแท้งเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม และประกันว่าผู้หญิงจะเข้าถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัย แม้ว่ามตินี้จะผ่านการรับรองของสภาไปเมื่อ 16 เมษายน 2551 ด้วยเสียง102 ต่อ 69 แต่ไม่ได้มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตาม

สถาบัน Guttmacher และองค์การอนามัยโลกทำการศึกษาเพื่อคาดประมาณการแท้งทั่วโลก พบว่า ปี 2546 มีการทำแท้ง 42 ล้านครั้ง และครึ่งหนึ่งเป็นการทำแท้งที่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ และไม่ปลอดภัย อัตราการทำแท้งไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่การทำแท้งถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตาม แสดงว่านโยบายที่เข้มงวดไม่ได้ทำให้การทำแท้งลดลง แต่ละปี มีผู้หญิงที่เสียชีวิตจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยถึง 67,000 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13 ของสาเหตุการตายของมารดาทั่วโลก การลดการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย จึงช่วยลดอัตราการตายของมารดาได้อย่างมาก

จากข้อมูลการทำแท้งระหว่างปี 2538-2546 พบว่าประเทศยุโรปตะวันตกมีอัตราการทำแท้งต่ำที่สุด การทำแท้งประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย และสามารถทำได้ภายใต้ข้อจำกัดที่น้อยมาก ยิ่งกว่านั้น ยังมีบริการคุมกำเนิดที่ทั่วถึงอีกด้วย ข้อมูลต่างๆ ระบุตรงกันว่าจะหลีกเลี่ยงการทำแท้งได้ ก็ต่อเมื่อป้องกันไม่ให้ผู้หญิงตั้งท้องโดยไม่พร้อม และการทำแท้งนั้นจะปลอดภัยก็ต่เมื่อทำให้เป็นเรื่องถูกกฎหมาย ทำในเงื่อนไขที่เหมาะสม และผู้ให้บริการต้องมีความชำนาญ ถ้าฝ่ายนโยบายจริงใจกับการส่งเสริมสุขภาพผู้หญิง จะละเลยประเด็นการทำแท้งที่ปลอดภัยไม่ได้

แปลสรุปและเรียบเรียงจากรายงานข่าวประจำวันที่ 19 เมษายน 2551 ของสถาบัน Guttmacher (www.guttmacher.org)