ฐานข้อมูลอนามัยเจริญพันธุ์ POPLINE ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองสหรัฐ

คณบดีวิทยาลัยการสาธารณสุขบลูมเบิร์ก มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอบกินส์ สั่งให้ผู้บริหารฐานข้อมูลสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ ‘POPLINE’ ใส่คำว่า “แท้ง” ในคำสืบค้นของฐานข้อมูล พร้อมทั้งยืนยันหลักการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ต่อสาธารณะ

POPLINE ได้รับการยกย่องว่าเป็นฐานข้อมูลด้านด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์การสื่อสารของวิทยาลัยการสาธารณสุขบลูมเบริ์ก ดังนั้น การตัดคำสืบค้นนี้ออกไปทำให้บุคลากรการแพทย์และผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลวิทยาศาสตร์ในประเด็นนี้ เนื่องจากคำว่า “การแท้ง” ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การทำแท้งที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแท้งที่ไม่สมบูรณ์ และข้อมูลการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การตัดคำว่า “แท้ง” ออกจากคำสืบค้น สะท้อนว่าฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลับถูกกำหนดโดยอุดมการณ์ทางการเมือง เหตุผลหลักของการตัดคำสืบค้นนี้ เพราะฐานข้อมูล POPLINE ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรความช่วยเหลือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ซึ่งที่ผ่านมามีประวัติว่านิยมใช้ทัศนคติและค่านิยมมากกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ในการตัดสินใจสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น ถอนการสนับสนุนจากประเทศกำลังพัฒนา ถ้าองค์กรรับทุนในประเทศนั้นให้บริการทำแท้ง หรือแม้แต่ให้บริการส่งต่อผู้หญิงไปรับบริการทำแท้งที่อื่น

สมาคมวิชาชีพอนามัยเจริญพันธุ์ (The Association of Reproductive Health Professionals – ARHP/http://www.arhp.org) ซึ่งเป็นสมาคมที่ไม่แสวงหากำไร สมาชิกประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ทั้งแพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์ นักวิจัย เภสัชกร และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ และนักกิจกรรมรณรงค์ ได้ออกมาสนับสนุนการตัดสินใจของคณบดีวิทยาลัยการสาธารณสุขบลูมเบิร์ก โดยระบุว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณะว่าการพัฒนาด้านการศึกษา งานวิจัย และนโยบายที่มาจากเงินภาษีประชาชนไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยอุดมการณ์หรือค่านิยม แต่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล

แปลสรุปและเรียบเรียงจากรายงานข่าวสุขภาพออนไลน์ Medical News Today ประจำวันที่ 7 เมษายน 2551 (http://www.medicalnewstoday.com)