ชาวชิลีนับหมื่นประท้วงศาลที่ห้ามรัฐแจกยาคุมฉุกเฉินฟรี

    23 เมษายนที่ผ่านมา ชาวชิลีนับหมื่นคนพากันเดินขบวนประท้วงคำพิพากษาของศาลที่ห้ามรัฐบาลแจกยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินฟรี 
     รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเริ่มโครงการแจกยาคุมกำเนิดฉุกเฉินฟรีให้แก่ผู้หญิงอายุ 14 ปีขึ้นไป ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 เพราะแม้ว่ายาคุมฉุกเฉินจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป แต่มีราคาสูงถึง 25 เหรียญสหรัฐ ทำให้ผู้หญิงฐานะยากจนไม่สามารถเข้าถึงยาคุมฉุกเฉินได้ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงที่มีรายได้น้อย
     คำพิพากษาของศาลสืบเนื่องจากฝ่ายกฎหมายยื่นเรื่องให้ศาลพิจารณาห้ามหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐแจกยาคุมฉุกเฉิน โดยให้เหตุผลว่าการใช้ยาคุมฉุกเฉินถือเป็นการทำแท้ง ซึ่งในประเทศชิลีไม่อนุญาตให้มีการทำแท้งในทุกกรณี ทั้งๆ ที่ข้อมูลการแพทย์ระบุชัดเจนว่ายาคุมฉุกเฉินไม่ใช่ยาทำแท้ง เพราะป้องกันการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิ และป้องกันไม่ให้ไข่ที่ผสมแล้วฝังตัวที่ผนังมดลูก แต่ถ้ามีการฝังตัวแล้ว ยาคุมฉุกเฉินจะไม่มีประสิทธิภาพทันที
     ส่วนรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขออกมาระบุว่าคำพิพากษานี้มีผลกับหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาลกลางเท่านั้น ส่วนการปกครองท้องถิ่นต่างๆ ยังคงแจกฟรีได้ ซึ่งนายกเทศมนตรีบางคนออกมายืนยันแล้วว่าจะยังคงแจกยาคุมฉุกเฉินต่อไป 

แปลสรุปและเรียบเรียงจากรายงานข่าวประเด็นผู้หญิงของ National Partnership for Women and Families ประจำวันที่ 24 เมษายน 2551